Στιγμές στο χρόνο

Campus Martius - Πεδίον του Άρεως: Φωτογραφίες του χθες και του σήμερα
Πεδίον του Άρεως 1917 - Όρκος πίστης στον βασιλέα Αλέξανδρο Φωτογραφίες από τη θεματική συλλογή: Η Στρατιά της Ανατολής υπό τας διαταγάς του στρατηγού Σαράιγ (3 Οκτωβρίου 1915 - 21 Δεκεμβρίου 1917: Τα γεγονότα στην Αθήνα: Μάρτιος 1916 - Δεκέμβριος 1917)
Πεδίον του Άρεως 1918 - Επιθεώρηση των ελληνικών στρατευμάτων από το Γάλλο στρατηγό Guillaumat Φωτογραφίες από τη θεματική συλλογή: Το πολεμικό μέτωπο της Ανατολής υπό τας διαταγάς του στρατηγού Guillaumat (22 Δεκεμβρίου 1917 - 18 Ιουνίου 1918)
Πεδίον του Άρεως 1944 – Εικόνες από την ταινία «Χειροκροτήματα» του Γιώργου Τζαβέλλα
Η προσφυγική συνοικία του Πολυγώνου (1922 - μέσα δεκαετίας '60) - Φωτογραφίες του Δημήτρη Παπαδήμου από το Φωτογραφικό Αρχείο του ΕΛΙΑ