Ιπποδρόμιο της Φρουράς των Αθηνών - Ιππευτική Σχολή

Χάρτης της Αθήνας 1888 - Plan d'Athènes 1888 / L. Thuillier, delt: Διακρίνεται η Ιππευτική Σχολή και ο ναός των Ταξιαρχών

Το 1861 δημιουργήθηκε το Ιπποδρόμιο της Φρουράς των Αθηνών που αναλάμβανε την εκπαίδευση των εφίππων Αξιωματικών στην ιππασία, τη δημιουργία εκγυμναστών για την ιππασία, την εκγύμναση των καινούργιων ίππων και την εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων του Ιππικού. Για τη θέση του Διευθυντή του Ιπποδρομίου προβλεπόταν Ανώτερος Αξιωματικός των έφιππων σωμάτων. Το 1869 διατάχθηκε η ανέγερση στρατώνα Ιππικού στην Αθήνα, στο Πεδίο του Άρεως. Ο μεγαλοπρεπής αυτός στρατώνας, πρότυπο κτίριο αρχιτεκτονικής του 19ου αι., κατεδαφίστηκε με τά τη διαμόρφωση του Πεδίου σε Αλσος. 

 Το Ιπποδρόμιο της Φρουράς των Αθηνών πίσω από το ναό των Ταξιαρχών

Το 1884 ιδρύθηκε το Σχολείο Ιππευτικής στην Αθήνα, στο οποίο συγχωνεύθηκε το Ιπποδρόμιο Φρουράς Αθηνών, με σκοπό τον καταρτισμό ικανών εκπαιδευτών ιππασίας και εκγυμναστών ίππων. Το 1888 κατασκευάστηκε στο Πεδίο του Αρεως, κοντά στο στρατώνα, κλειστό Ιπποδρόμιο, το Ιπποδρόμιο Συνταγματάρχου Μελεάγρου, το οποίο καταδαφίστηκε την ίδια εποχή με τον στρατώνα. Σήμερα εκεί βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου.
 Σχολείο Ιππευτικής: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
 Η Ιππευτική Σχολή το 1929
Στολή λογχοφόρου ιππέα 1833 - 1868
Μικρά στολή (υπηρεσίας - μάχης) 1868 - 1910
Ανθυπίλαρχος με μικρά στολή 1897
Στολή εκστρατείας ιππέα (λοχία) 1910 - 1915
ΠΗΓΕΣ
Ιστορία Ιππικού - Τεθωρακισμένων, Αθήνα 1995, Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού