Ιερός ναός Αγίου Χαραλάμπους


Ο Αναστάσιος Ορλάνδος (Μεσαιωνικά μνημεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υμηττού - Πεντελικού Πάρνηθος και Αιγάλεω, Τεύχος Γ'. Αθήναι: Τύποις ΕΣΤΙΑ, 1923) αναφέρει για το ναό του Αγίου Χαραλάμπους τα ακόλουθα: «Ευρίσκεται προς αν. Των Ταξιαρχών παρά την οδόν την άγουσαν εις την Σχολήν των Ευελπίδων. Είναι μικρά (4.00Χ7.00) καμαροσκέπαστος βασιλική μεθ΄ ημιεξαγωνικής αψίδος ιερού, διατηρούσα την παλαιάν τοιχογραφίαν της Πλατυτέρας. Χρονολογία, 18ου ή αρχών 19ου αιώνος.» Το διάστημα 1954-1958 την τοιχογράφηση του ναού ανέλαβε ο Φώτης Κόντογλου.
Φωτογραφίες: Άννα Σαλαβέρη (22 - 03 -2015)